Registratie en kentekenplicht voor heftrucks!

Vanaf 1 januari 2021 is er een registratie- en kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen die gebruik maken van de openbare weg. Binnen deze nieuwe wetgeving vallen ook vele MMBS (Motorrijtuigen Met Beperkte Snelheid) en mobiele machines, waarmee het ook van toepassing kan zijn op uw heftruck of verreiker. Wat houdt dit precies in? Dat vertellen wij u graag.

Eenvoudig bepalen of deze plicht ook voor uw machine geldt? Vul de RDW keuzehulp in. Is er geen registratieplicht voor uw machine? Dan geldt al wat hierna volgt niet voor u.

Machines tot en met bouwjaar 2020

De conversieroute

De uiterlijke datum om uw machine te registreren is 01-01-2025. Het is echter wel verstandig om dit al in 2021 te doen. Machines tot en met bouwjaar 2020 dienen niet geschouwd te worden door de RDW, registratie is enkel een administratieve handeling. Dit geldt alleen als u in 2021 registreert. Dit noemen we de conversieroute.

Registreert u na 2021? Dan dient de machine geschouwd te worden en dat zal u gaan merken in de kosten. Daarnaast wordt u mogelijk verplicht om technische aanpassingen uit te voeren. Registreer dus in 2021.

KENTEKENPLICHT

Of u naast registratie een kentekenplaat moet voeren hangt af van de snelheid waarmee u effectief rijdt. Wanneer deze meer is dan 25 km/uur dan is een kentekenplaat verplicht. Voor machines trager dan 25 km/uur geldt dat het voeren van een kenteken verplicht is vanaf 01-01-2025. Het is verstandig om na registratie direct een kentekenplaat te laten maken. Een politie agent kan dan ter plekke aan uw voertuig zien dat u het geregistreerd hebt zonder naar de registratie te vragen.

Bestaande machines dienen door de eigenaar zelf geregistreerd te worden. Dit doet u op de site van de RDW. Particulieren registreren met DigiD, bedrijven met EHerkenning. De kosten zijn €18,- per registratie en dit moet direct worden betaald met Ideal.

Verder dient u de volgende machine gegevens in te voeren:

 • VIN / serienummer: Dit staat op de typeplaat van de machine
 • GV kenteken: Indien van toepassing vult u dat in. Na 31-12-2021 mag u niet meer rijden met een huidig GV kenteken. Na opgaaf van uw huidige GV kenteken tijdens de registratie wordt dit omgezet in een normaal kenteken. Dit betekent dat wanneer u nu een GV kenteken heeft, u toch registreert!
 • Voertuigcategorie: Dit volgt uit de keuzehulp. Zo is een heftruck een mobiele machine met beperkte snelheid (MMBS).
 • Voertuigomschrijving: Heftruck, verreiker, reachstacker, terminaltrekker enz. enz.
 • Handelsbenaming: Als Golf, Polo enz. Slechts indien van toepassing, zo niet kunt u ook het type invullen.
 • Type: Het exacte type zoals dat op de typeplaat staat.
 • Bouwjaar
 • Brandstof 1
 • Brandstof 2: Enkel indien van toepassing
 • Maximale constructie snelheid. Wanneer deze groter is dan 25 km / uur dient u een kentekenplaat te voeren!

Machines met bouwjaar 2021 die geregistreerd zijn voor 01-07-2021

De overgangsregeling

Eind december 2020 is besloten dat er een ingroeiperiode mogelijk wordt gemaakt. Machines met bouwjaar 2021 voor 01-07-2021 kunnen op 2 manieren geregistreerd worden:

 1. U bewandelt de conversieroute zoals eerder uitgelegd.
 2. U bewandelt de reguliere route, deze staat verderop uitgelegd.

Dit betekent dat wanneer het serienummer van uw machine bekend is voor 01-07-2021 u de conversieroute kunt nemen. Dat deze route interessanter is dan de reguliere route kunt u hierna lezen.

Machines met bouwjaar 2021 die geregistreerd zijn na 01-07-2021

Na 01-07-2021 is er voor nieuwe machines (bouwjaar vanaf 2021) geen andere keuze meer dan deze reguliere route te volgen.

De leverancier van de machine vraagt een schouwing en registratie aan. De schouwing betekent een keuring door een inspecteur van de RDW. De kosten zullen per situatie verschillen.

 • Een individuele goedkeuring en registratie kost €230,90. De machine wordt door de RDW keurmeesters beoordeeld aan de hand van de eisen die staan in het Voertuig Reglement. Er is hiervan ook een verkorte versie opgesteld door BMWT. De keuring is zeer uitgebreid en gaat ervan uit dat machine geen typekeur heeft. De Voorrijdkosten van deze keuring zijn €114,-
 • Goedkeuring en registratie van een machine met een Europese of Nederlandse type-goedkeur: €145,40.  Deze mogelijkheid was aanvankelijk niet voorzien wat inhoudt dat niet alle fabrikanten deze manier van goedkeuren al hebben. Het is dan ook te verwachten dat een deel van de machines individueel gekeurd moet worden. De Voorrijdkosten van deze keuring zijn €114,-
 • Versnelde regeling: €54,96. Voorwaarde hiervan is dat de Europese of Nederlandse type-goedkeur geregeld is en de leverancier bevoegd is om deze versnelde inschrijving te mogen doen. Bij deze regeling zijn er geen voorrijdkosten.

Zware en grote machines

Onder zwaar en groot verstaan wij machines breder dan 3.5 meter, zwaarder dan 60 ton leeg of met een as-last van meer dan 13 ton per as. Hierbij valt te denken aan heftrucks met een capaciteit vanaf ongeveer 18 ton, reachstackers, empty container handlers, etc. Deze machines kunnen via de conversieroute geregistreerd worden. De RDW vraagt via deze route niet om afmetingen en gewichten.

Zware en grote machines kunnen ook via de reguliere route geregistreerd worden. Alleen komt er dan wel een aantekening op de kentekenkaart dat de machine te zwaar of te groot is om zonder ontheffing op de weg te mogen rijden. De ontheffing kunt u aanvragen bij de RDW. Let er hierbij op dat de machine geregistreerd is.